Warenwetregeling Liften, roltrappen

Warenwetregeling Liften, roltrappen

Ontwerpnorm
NEN-EN81-71/72/73/80/81

Regelgeving exploitatie
Warenwetbesluit liften;2016

Samenvatting
Een lift moet eens in de 18 maanden gekeurd worden door een certificerings-/keuringsinstantie. Hierbij moet in de liftkooi een etiket aanwezig zijn. Bij de installatie moet een liftboek aanwezig zijn, waarin alle inspecties en werkzaamheden in gerapporteerd worden. De eigenaar van de lift is hiervoor verantwoordelijk. De lift moet in uitstekende staat van onderhoud zijn volgens de warenwetbesluit. De norm wordt doorgaans vastgesteld dat de lift tenminste twee keer per jaar geïnspecteerd/onderhouden wordt.

Toetsing
In de liftmachinekamer dient een liftboek aanwezig te zijn. Er moet een keuringssticker van minder dan 18 maanden geleden in de lift. Twee keer per jaar onderhouden/geïnspecteerd (zie; logboek in liftboek)