Vluchtweg- /noodverlichting

Vluchtweg- /noodverlichting

Ontwerpnorm
NEN-EN1838, NEN6088, NEN-EN50171, NEN-EN-IEC60598 (armaturen), Bouwbesluit;2012

Regelgeving exploitatie
ISSO 79*

Samenvatting
In het logboek, die aanwezig dient te zijn, staat beschreven;

  • De opleverdatum van de installatie,
  • Waar nodig per armatuur,
  • Goedkeuring van de brandweer,
  • Tekening(en) van de installatie,
  • Minimaal het laatste inspectierapport.

Bij de inspecties dienen de volgende elementen gecontroleerd te worden;

  • Controle op beschadiging van de installatie,
  • Controle op vervuiling en/of vocht in de installatie,
  • Controle op veroudering en autonomietest.

Verder wordt er gecontroleerd of de installatie nog conform het ontwerp is dan wel of het ontwerp nog strookt met de huidige situatie.

Toetsing
Er dient een logboek aanwezig te zijn waarin alle gepleegde werkzaamheden in staan vermeld. Daarnaast moet de laatste inspectie in minder dan een jaar geleden zijn uitgevoerd. Alle afwijkingen zijn expliciet gerapporteerd.