Verlichting (algemeen)

Verlichting (algemeen)

Ontwerpnorm
NEN-EN 12464-1;2014

Regelgeving exploitatie
NEN-EN 12464-1;2014, NEN3140;2011*, Arboblad

Samenvatting
De verlichtingseisen voor verschillende werkzaamheden worden weergegeven in de NEN-EN 12464-1. De richtlijn voor beeldschermwerk is een verlichtingsniveau dat ligt tussen de 250 en 300 lux volgens het Arbo-informatieblad. Bij kantoorwerk geeft de norm aan dat 400 lux gewenst is.

Toetsing
Klachtafhankelijk meten en eventueel aanpassen aan persoonlijke wensen.