Stookinstallaties

Stookinstallaties

Regelgeving exploitatie
SCIOS, Activiteitenbesluit Milieubeheer;2013, Activiteitenregeling Milieubeer;2013

Samenvatting
Uw organisatie dient een systeem te voeren volgens de NEN-EN-ISO 9001, die betrekking heeft op het uitvoeren van inspecties en onderhoud. Gasgestookte installaties met een totaal vermogen van 100kw of meer (hierbij gelden ook gecombineerde installaties) moeten beschikken over een basisrapport stookinstallaties conform SCIOS. Bij de installatie moet dit document aanwezig zijn. Hierop volgend moet de installatie periodiek worden geïnspecteerd (PI; Periodieke Inspectie). Deze inspectie moet voor gasinstallaties 1x per 4 jaar plaatsvinden en 1x per 2 jaar voor andere brandstoffen. Er moet onderhoud gepleegd worden als dit blijkt uit de periode inspectie.

Toetsingscriteria
SCIOS / Activiteitenbesluit:

  • EPI; bij de installatie aanwezig
  • PI; uitvoering periodieke inspecties (rapportage / logboek aanwezig).