Sprinklersinstallaties

Sprinklersinstallaties

Ontwerpnorm
NEN-EN12845;2004+A2;2009 + NEN1073;2010, IPS1233*

Regelgeving exploitatie
CCV-inspectieschema, NEN-EN12845;2004+A2;2009 + NEN1073;2010, IPS1233*

Samenvatting
De VBB-systemen zijn gericht op het NEN-EN ISO 17065. Een bedrijf kan zich op basis van onderstaande schema’s laten certificeren:

  • Certificatieschema Leveren VBB-systemen
  • Certificatieschema Onderhoud VBB-systemen

Op dit moment is certificering volgens het VBB-schema mogelijk voor:

  • Automatische sprinklerinstallaties
  • Watervoerende sprinklerinstallaties
  • Sprinklerinstallaties met schuimbijmenging

Vastopgestelde brandbeheersings- en brandblussystemen (VBB-systemen) zijn beveiligingssystemen die zijn ontworpen en vastopgesteld in gebouwen of inrichtingen om in geval van brand mensen te beschermen en/of schade te beperken. Een VBB-systeem is bedoeld om een brand onder controle te krijgen, te houden en/of te blussen.

De EN12845 met een aantal specifieke regels uit de NEN1073 en de IPS1233 worden beide in Nederland gebruikt. Overeenkomsten uit deze regimes voor de sprinklerregelgeving zijn dat de installatie 1, 2, of 4 wekelijks moet worden getest en jaarlijks moet worden onderhouden. De frequentie hiervan is afhankelijk van de situatie. Toetsing vindt twee keer per jaar plaats door een klein aantal geaccrediteerde certificeerde instellingen. Aan drie certificaten moet worden voldaan: een installatiecertificaat, een gebruikerscertificaat en een onderhoudscertificaat. Alle certificaten dienen aanwezig te zijn.

Toetsing
Benodigde certificaten aanwezig.