Ontruimingsplan

Ontruimingsplan

Ontwerpnorm
Bouwbesluit, NEN8112;2010

Regelgeving exploitatie
Bouwbesluit, NEN8112;2010

Samenvatting
Bouwbesluit afdeling 6.6, artikel 6.23 lid 6;

Een  gebruiksfunctie met een brandmeldinstallatie, als bedoeld in artikel 6.20, heeft een ontruimingsplan. Een manier om een ontruimingsplan op te stellen wordt beschreven in de NEN-norm. In het bouwbesluit wordt hier niet expliciet naar verwezen.

Toetsing
Ontruimingsplan aanwezig (indien vereist)