Ontruimingsinstallaties

Ontruimingsinstallaties

Ontwerpnorm
Bouwbesluit, NEN2575-1;2012, NEN2575-2;2012, NEN2575-3;2012, NEN2575-5;2015, NEN2575-4;2012 (nog in ontwikkeling)

Regelgeving exploitatie
NEN2654-2*;2004

Samenvatting
Met een erkend ontruimingsalarmbedrijf moet een onderhoudsovereenkomst zijn. Alle werkzaamheden aan de installatie staan in het logboek beschreven. Minimaal één keer per jaar moet er onderhoud gepleegd worden door een erkend onderhoudsbedrijf. Verder moeten er door de beheerder nog formeel twee controles worden uitgevoerd. Die betreffende controles moeten 4 en 8 maanden naar het onderhoud worden uitgevoerd door de onderhouder. Dit moet vastgelegd worden in de afgesloten onderhoudsovereenkomst.

Toetsing
Onderhoudsovereenkomst afgesloten/aanwezig. Alle controles en werkzaamheden moeten worden vastgelegd in het logboek.