Onder- of bovengrondse brandstofopslag-voorzieningen

Onder- of bovengrondse brandstofopslag-voorzieningen

Ontwerpnorm
Activiteitenbesluit, KIWA certificaat, installateur is BRL-K903 gecertificeerd

Regelgeving exploitatie
Activiteitenbesluit, KIWA certificaat

Samenvatting
De tank en afleverinstallatie moeten zowel voorzien zijn van een tank- en installatiecertificaat. Verder moet de installatie (olietank en afleverinstallatie) elke 15 jaar door een KIWA gecertificeerd bedrijf worden gekeurd. Alle tanks moeten hieraan voldoen.

Toetsing
Aanwezigheid van tank- en installatiecertificaat. Inspectiecertificaat binnen 15 jaar naar installatie.