Noodafvoer daken

Noodafvoer daken

Ontwerpnorm
Bouwbesluit, NEN6702

Regelgeving
NPR6703

Samenvatting
Een noodafvoer is bij het dak een afvoer van hemelwater voor het geval het water door hevige regenval te hoog komt te staan op het dak (of in de dakgoot). Doel van de noodafvoer is het bezwijken van de constructie door waterbelasting te voorkomen. In verband met overbelasting van de gemeenteriolering tijdens hevige regenval dient een noodafvoer niet op het rioleringsstelsel te worden aangesloten.
Volgens het Bouwbesluit moet ieder dak ook op sterkte en stijfheid worden gecontroleerd met een zgn. “regenwaterbelasting” die is vermeld in de norm NEN 6702 (Belastingen door regenwater en sneeuw, voortgezet in de praktijkrichtlijn NPR6703). Rekening moet worden gehouden met verstopping van de normale regenwaterafvoeren door vuil of door overbelasting van het riool. Het toepassen/inspecteren van noodoverlopen is niet verplicht, maar de laatste jaren zijn er zoveel daken ingestort door wateraccumulatie dat hier meer aandacht aan besteed moet worden.