Mobiele blusmiddelen

Mobiele blusmiddelen

Ontwerpnorm
Bouwbesluit 2012, NEN4001+C1

Regelgeving exploitatie
Bouwbesluit*/NEN2559;2001, A3/C1;2013

Samenvatting
Mobiele blusmiddelen moeten conform de norm NEN2559 tweejaarlijks worden gecontroleerd door een REOB erkend/gecertificeerde organisatie op grond van het gebruikersbesluit. Er moet een rapportage aanwezig zijn van deze controles en daarbij moeten de toestellen zijn voorzien van een etiket waar de datum/jaar van dit onderhoud op aangegeven is. Daarnaast moet er ieder kwartaal routinecontroles worden uitgevoerd door de gebruiker. De controles moeten uitgevoerd worden op: aanwezigheid, bedieningsinstructies, toegankelijkheid, beschadigingen, gebruiksklaarheid en verzegelingen. Elke 5 jaar moet er een uitgebreid onderhoud plaatsvinden (o.a. vervanging blusstof), voor revisie geldt maximaal 10 jaar en de maximale levensduur is 20 jaar.

Toetsing
Rapportage/sticker jaarlijkse keuring, rapportage sticker meerjarige onderhoudstaken.

Relevante normen
BRL-K21014-04 Aerosol brandblussystemen, BRL-K23001-04 Dry aerosol (product), BRL-K23003-01 Dry aerosol (installer), BRL-K21020 Watermist, BRL-K21017-01 Zuurstofreductie, BRL-K21022 Brandblussystemen / blusgassystemen