Legionellapreventie

Legionellapreventie

Ontwerpnorm

Drinkwaterwet;2011, Drinkwaterbesluit;2011, Waterwerkbladen, NEN1006+A3:2011

Regelgeving exploitatie
Drinkwaterwet;2011, Drinkwaterbesluit;2011, Waterwerkbladen, WB1.4G, ISSO55.1, Arbowet

Samenvatting
In de meeste gevallen vallen kantoren en (industriële) bedrijfsruimtes niet onder de prioritaire instellingen die in de Drinkwaterwet worden benoemd. Voorbeelden van prioritaire instellingen zijn zorginstellingen en andere organisaties waar kwetsbare groepen aanwezig (kunnen) zijn. Om te voldoen aan de genoemde normen, wetten en regels ten aanzien van de prioritaire instellingen, moet er een risicoanalyse en beheerplan aanwezig zijn, die opgesteld is door een BRL6010 gecertificeerde organisatie. De genoemde maatregelen (organisatorisch en/of technisch) in het beheerplan moeten worden uitgevoerd.

Toetsingscriteria
Aanwezigheid risico-inventarisatie en indien nodig een beheerplan. Uitvoering van het beheerplan door middel van het logboek. Inventarisatie éénmalig.