Keuring Wandopeningen / automatische deuren / hekken voor voetgangers

Keuring Wandopeningen / automatische deuren / hekken voor voetgangers

Ontwerpnorm
Arbeidsomstandigheden besluit, Richtlijn 2006/42/EC, (NEN)- EN16005;2012+C1;2015

Regelgeving exploitatie
Arbobesluit 3.13, Arbobeleidsregel 3.13, Richtlijn (machinerichtlijn) 2006/42/EC, (NEN)- EN16005;2012+C1;2015

Samenvatting

  • De onderhoudsvoorschriften op de arbeidsmiddelen, zoals exact bepaald door de fabrikant, na te leven.
  • Mogelijke gebreken, die de veiligheid en/of gezondheid van de werknemers en/of omstandigs in gevaar kunnen brengen, onmiddellijk te corrigeren.
  • De norm (NEN)-EN16005 is specifiek opgesteld voor de werking en onderhoud voor automatische deuren.

Toetsing
Minimaal jaarlijkse inspecties/onderhoud door gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Dit moet in vorm van een rapportage of logboekvermelding. In de (NEN)-EN16005 is de vorm hiervan vastgelegd.

Aanvullend
Keuringen ten aan zien van Wandopeningen / automatische deuren / hekken voor voetgangers moeten gedaan worden door de fabrikant. De kans dat de garantie anders vervalt is aanzienlijk.