Keuring Elektronische Installaties

Keuring Elektronische Installaties

Ontwerpnorm
NEN1010;2015, NEN3140;2011

Regelgeving exploitatie
NEN1010;2015, NEN3140;2011, NEN3134 (medische ruimtes), NPR5310;2007+A4;2012, NEN3840 ( > 1000 V wisselspanning of 1500 V gelijkspanning)

Samenvatting
De NEN1010 biedt de zekerheid hoe de elektrische installatie moet worden ingericht om de veiligheid te waarborgen. De NEN3140 is een procesnorm die helpt om aan de NEN1010 te voldoen. De NEN3140 geeft aan hoe bedrijfsvoering van elektronische installaties dient te zijn geregeld. Daarnaast wordt beschreven hoe de desbetreffende installaties moeten worden geïnspecteerd en onderhouden. Verder dient er een risico-inventarisatie aanwezig te zijn ten aanzien van het te voorziene gebruik van de installaties.

Toetsing
Aanwezigheid risico-inventarisatie, veiligheidshandboek, PI