Keuring Elektrische arbeidsmiddelen

Keuring Elektrische arbeidsmiddelen

Ontwerpnorm
NEN1010;2015, NEN3140;2011

Regelgeving exploitatie
NEN1010;2015, NEN3140;2011, NEN3134 (medische ruimtes), NPR5310;2007+A4;2012

Samenvatting
Alle elektronische arbeidsmiddelen dienen periodiek te worden geïnspecteerd op basis van een risico-inventarisatie. De inspectiefrequentie ligt vaak rond de drie jaar voor apparaten in een kantooromgeving en één jaar voor gereedschappen op de bouwplaats. Alle aanwezige apparaten moeten geregistreerd zijn.

Toetsing
Inventarisatielijst van alle apparaten, datum van ingebruikname en de datum van de laatst uitgevoerde inspectie.