Keuring Brandmeldinstallaties

Keuring Brandmeldinstallaties

Ontwerpnorm
Bouwbesluit;2012, NEN 2535;2009+C1;2010

Regelgeving exploitatie
NEN2654-1;2015

Samenvatting
Met een erkend branddetectiebedrijf moet een onderhoudsovereenkomst zijn. Het onderhoud moet minstens één keer per jaar uitgevoerd worden. De gebruiker moet tenminste één persoon aanwijzen die is opgeleid en geïnstrueerd om te fungeren als beheerder (Opgeleid Persoon; OP). De OP voert periodieke inspecties uit en informeert het branddetectiebedrijf over mogelijke wijzigingen in het gebouw of gebruik.

Toetsing
Onderhoudscontract aanwezig/afgesloten, vastleggen van alle controles in het logboek.