Keerkleppen

Keerkleppen

Ontwerpnorm
Waterleidingwet, Waterleidingbesluit, Waterwerkbladen, NEN1006+A3:2011

Regelgeving exploitatie
Waterleidingwet, Waterleidingbesluit, Waterwerkbladen, WB1.4G, ISSO55.1, Arbowet

Samenvatting
Keerkleppen moeten geregistreerd zijn op type, bouwjaar en locatie. Jaarlijkse controle is verplicht. Vanuit de Arbowet is er een algemenere geformuleerde verplichting voor alle soorten organisaties om besmetting aantoonbaar te voorkomen. Er wordt geadviseerd om de werkwijze vanuit de Drinkwaterwet, Drinkwaterbesluit en ISSO55.1 te volgen.

Toetsingscriteria
Aanwezigheid risico-inventarisatie en indien nodig een beheerplan. Uitvoering van het beheerplan door middel van het logboek. Inspectie van de keerkleppen jaarlijks.