Gevelonderhoudsinstallatie / gevelliftinstallatie

Gevelonderhoudsinstallatie / gevelliftinstallatie

Regelinstallatie
Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) voor de schoonmaak- en glazenwassersbranche, Module Glas- en Gevelreiniging* (Convenant Gevelonderhoud, buiten werking). Werkafspraken Commissie Veiligheid en Gevelonderhoud (CVG). Lokale AMVB’s in o.a. Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. 

Samenvatting
Verplaatsbare hangsteigers (incl. de rails en railbevestigingen op en aan het dak) dienen periodiek en afhankelijk van het gebruik minimaal één keer per jaar door een deskundige organisatie te worden geïnspecteerd, gekeurd en onderhouden. Als de hangsteiger langer dan een half jaar niet is gebruikt, dient de hangsteiger door een deskundig persoon te worden onderzocht voordat hij weer gebruikt kan worden. In vorm van een logboek moeten alle gepleegde onderhoud, herstellingen, de beproevingen en de inspecties geregistreerd worden. Het genoemde document is tevens een checklist voor de risico-inventarisatie. Dit document moet minimaal jaarlijks ingevuld worden. De werkafspraken, die het CVG publiceert, moeten vanuit de zorgplicht als bindend worden gezien.

Toetsing
Aantekeningen van het onderhoud, de beproevingen en de controles moeten worden vermeld in het logboek. Ingevuld RI&E aanwezig. Laatste keuring is minder dan een jaar geleden.