F-gassen verordening (Milieu)

F-gassen verordening (Milieu)

Samenvatting
De F-gassen verordening geeft aan wie onderhoud en reparaties moet uitvoeren en welke eisen aan deze personen en bedrijven worden gesteld. Daarnaast staan de minimale onderhoudsintervallen omschreven. Sinds 01-01-2015 wordt de onderhoudsinterval bepaald op basis van het CO2 -equivalent. Het CO2-equivalent berekent u door de GWP (Global Warming Potential) van een koelmiddel te vermenigvuldigen met de gebruikte hoeveelheid.

CO2-equivalent:

Aantal controles per jaar:

5 – 50 ton C02-equivalent

1x

50 – 500 ton C02– equivalent

2x

> 500 ton C02 – equivalent

4x