Energieverbruik en energiebesparing

Energieverbruik en energiebesparing

Ontwerpnorm
Bouwbesluit 2012

Regelgeving exploitatie
Activiteitenbesluit Milieubeheer, EED, MJA3, EPBD

Samenvatting
Organisaties moeten maatregelen nemen om het energiegebruik van hun organisatie zoveel mogelijk te beperken ten aanzien van het Activiteitenbesluit Milieubeheer. Voor grote verbruikers (meer dan 250 fte of een balanstotaal van meer dan € 43 miljoen) geldt een aanvullende regeling, de EED. Deze organisaties zijn verplicht een energieaudit uit te voeren, waarin energiestromen per gebouw of gebouwengroep naar processen en energiedragers worden uitgesplitst. Vervoer en transport behoren hier ook bij. De energieaudit moet iedere 4 jaar worden herhaald.

Toetsing
Energieaudit