Druktoestellen

Druktoestellen

Ontwerpnorm
Warenwetbesluit Druktoestellen, Pressure Equipment Directive (EU richtlijn)

Regelgeving exploitatie
Warenwetbesluit Druktoestellen, Pressure Equipment Directive (97/23/EC)* (EU richtlijn)

Samenvatting
Stoomapparaten, die werken met een hogere druk 0,5 bar, vallen onder de scope van deze regelgeving. Dit betreft dat de exploitatie in dat periodiek een inspectie moet plaatsvinden en dat de frequentie daarvan is aangegeven in een basisverslag en bij de apparatuur aanwezig is. Dit is alleen van toepassing voor grote installaties. Het basisverslag is een rapportage van de eerste ingebruikname. Specificaties en testgegevens worden hierin beschreven. Voor samengestelde koelinstallaties kan deze regelgeving ook van toepassing zijn, echter dan is het de leverancier die de verantwoordelijkheid draagt bij oplevering aan te tonen dat aan de PED wordt voldaan door middel van opleveringsdocumenten.

Toetsing
Aanwezigheid van een basisverslag en herkeuring conform de in het basisverslag genoemde frequentie.