Droge blusleidingen

Droge blusleidingen

Ontwerpnorm
NEN1594;2006, C1;2007

Regelgeving exploitatie
Bouwbesluit, verwijst naar NEN1594;2006, C1;2007

Samenvatting
Bouwbesluit afdeling 6.7, artikel 6.29, lid7;

Onverminderd het bepaalde in artikel 1.16 (red: zorgplicht), eerste lid, worden een bij of krachtens de wet voorgeschreven droge blusleiding en een pompinstallatie bij oplevering en daarna éénmaal in de 5 jaar te worden getest volgend de NEN1594. Een jaarlijkse visuele controle uit te laten voeren is hierdoor aan te raden vanuit de zorgplicht.

Toetsing
Logboek aanwezig waarin alle werkzaamheden zijn vermeld.

Rookbeheersingssystemen

Ontwerpnorm
Bouwbesluit, NEN-EN12101-1 t/m9;2006

Regelgeving exploitatie
NEN2654-3;2013

Samenvatting
Rookbeheersingssystemen betreffen: rook-, en warmteafvoerinstallatie (natuurlijke en mechanische), overdrukinstallaties (mechanische toevoerventilatie voor overdrukinstallaties) in bijvoorbeeld trappenhuizen en liftschachten, parkeerventilatiesystemen en tunnelventilatiesystemen.

Toetsing
Onderhoudscontract afgesloten/aanwezig. Vastleggen van alle controles en werkzaamheden in het logboek.