Draagbaar klimmateriaal

Draagbaar klimmateriaal

Ontwerpnorm
Machinerichtlijn, NEN-EN131, Besluit Draagbaar klimmaterieel 1986 (Warenwet), NEN2484

Regelgeving exploitatie
Besluit Draagbaar klimmaterieel* (Warenwet), Arbo-regelgeving, NEN-EN131, NEN2484

Samenvatting
Het draagbaar klimmateriaal moet voldoen aan het Besluit Draagbaar klimmaterieel 1986 (Warenwet). De NEN2484 gaat verder dan het besluit, maar is dus niet verplicht. De Arboregelgeving  geeft aan dat arbeidsmiddelen periodiek moeten worden gekeurd om de veiligheid te kunnen waarborgen. Daarnaast heeft ook elke medewerker zijn verantwoordelijkheid bij het gebruik van een trap of ladder. Visuele beoordeling vergroot de kans op veiligheid.

Toetsing
Jaarlijkse controle die intern of extern mag worden uitgevoerd. De keuring moet geregistreerd worden om de aantoonbaarheid te waarborgen. De voorkeur hierbij is een sticker op het klimmaterieel te plakken met de datum cq. de volgende keuring.