Bliksembeveiliging / aarding

Bliksembeveiliging / aarding

Ontwerpnorm
NEN-EN-IEC 62305-1;2006 nl, NPR1014

Regelgeving exploitatie
NEN-EN-IEC 62305-1;2006 nl, NPR1014;2009

Samenvatting
Inspectie van de bliksembeveiligings- en/of aardinstallatie dient jaarlijks te worden uitgevoerd. Een rapportage dient hiervan gemaakt te worden. Wettelijk is dit niet zozeer verreist, maar verzekeringen eisen die vrijwel altijd.

Toetsing
Aanwezigheid rapportage onderhoud/inspectie bliksembeveiliging.