Wet- en Regelgeving

Wet- en Regelgeving

Een eigenaar, beheerder of gebruiker van een (bedrijfs)pand heeft vanuit haar rol de verplichting om te zorgen voor het veilig functioneren, adequaat onderhouden, veilig en milieubewust gebruiken van gebouwen en bijbehorende installaties en voorzieningen. Dit betekent dat tevens er aan alle expliciete regels is voldaan,  er sprake kan zijn van aansprakelijkheid indien een partij wist of had moeten weten dat er sprake is van een onveilige situatie. 

De gegevens zijn bedoeld om een indicatie te krijgen van de norm-, wet- en regelgeving op het gebied van gebouwbeheer. YVIO B.V. staat niet in voor de volledige compleetheid en correctheid van de informatie en wijst derhalve alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit het gebruik af.