In samenwerking met deskundigen en verzekeraars ontzorgt Yvio haar opdrachtgevers

Werkwijze

Onderstaand treft u een impressie van onze werkwijze:

  • Er wordt een analyse gemaakt van de schadeverzekeringspolis inclusief de clausules en aanvullende verzekeringsvoorwaarden.
  • De onderhoudsdocumenten omtrent de installaties en voorzieningen in het betreffende pand worden doorgelicht.
  • Bovenstaande bevindingen worden gekoppeld aan een inventarisatieonderzoek in het pand.
  • Hierop volgend wordt een rapport opgesteld die wij terugkoppelen naar de verzekeraar.

 

Uit het rapport wordt duidelijk welke installaties en voorzieningen (nog) niet over de correcte keuringen, documenten en certificaten beschikken. Naast dat Yvio de geconstateerde gebreken kan verzorgen, neemt Yvio alle interne werkzaamheden omtrent het onderhoud van het bedrijfspand voor onze opdrachtgevers over. Hierbij coördineren en beheren wij alle werkzaamheden omtrent de keuringen en inspecties die voor het betreffende pand jaarlijks noodzakelijk zijn. Door middel van deze werkwijze en continu in te spelen op de veranderende wet- en regelgeving bieden wij onze opdrachtgevers de zekerheid dat er niet onnodig verzekeringspremie wordt betaald.