Methodiek NTA 8220 voor brandinspectie

De installatiebranche, verzekeraars en inspecteurs hebben een nieuwe beoordelingsmethodiek opgesteld voor brandrisico’s bij elektra. De methodiek heet NTA 8220.
Dat schrijft het Verbond van Verzekeraars. Inspectiebedrijven die volgens NTA 8220 gaan werken, kunnen waarschijnlijk al volgend jaar gebruik maken van een certificatieregeling.

NTA 8220
Het Nederlandse Normalisatie Instituut (NEN) beheert de methodiek. Hij valt onder de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 8220:2016 – Beoordelingsmethode op brandrisico’s van elektrisch materieel. NTA 8220 beschrijft de brandrisico’s en het risiconiveau. Als een inspecteur een mankement constateert, vindt hij in de methodiek de op te volgen maatregelen.

SAMENWERKEN
UNETO-VNI, het Verbond van Verzekeraars en iKeur werkten nauw samen voor de NTA 8220. De methodiek is afgeleid van VIER (Verzekerings Inspecties Elektrische Risico’s), een programma dat enkele jaren geleden is opgesteld door iKeur en het Verbond van Verzekeraars.

KWALITEITSSYSTEEM
Stichting SCIOS zal een toegepast kwaliteitssysteem ontwikkelen. Het systeem gaat deel uitmaken van de SCIOS-certificatieregeling, waarin onder meer de benodigde inspectiemethode en de opleiding en ervaring van de inspecteurs te vinden zijn.

SCOPE 10
De Raad voor Accreditatie heeft SCIOS geaccepteerd als schemabeheerder en naar verwachting zal Scope 10, zoals de inspectiemethode gaat heten, in maart 2017 beschikbaar zijn. Scope 10 is voor inspectiebedrijven niet wettelijk verplicht, maar individuele verzekeraars kunnen de certificatie wel als voorwaarde stellen.
Bron: www.brandveiligheid.com