Voldoet uw pand aan alle verplichtingen?

Werkwijze

Van Zorg naar Zekerheid

De kans op brand, inbraak en andersoortige incidenten in een pand is relatief klein. Desondanks blijven de gevolgen bij de eerder genoemde incidenten enorm en besluit men zich in de meeste gevallen hiervoor te verzekeren. Het risico, wanneer het een keer fout gaat en de verzekering geen of een beperkte schadeclaim uitkeert, blijkt echter reëel.

Ondanks dat er een verzekering is afgesloten, voldoet 90% – 95% van de organisaties niet aan de wettelijke verplichtingen en de voorwaarden die door de verzekering zijn gesteld. Niet voldoen aan de verplichtingen die door de wetgeving en de verzekeraar zijn voorgeschreven, betekent niet verzekerd en vervalt het recht op volledige schadevergoeding. De financiële problemen die hieruit ontstaan, kunnen tot het faillissement van de onderneming leiden. Om dit te voorkomen dienen gebouweigenaren en huurders extra maatregelen te nemen. Naast het bovenstaande zijn essentiële keuringen simpelweg verplicht gesteld vanuit de ARBO-wetgeving. Het niet voldoen aan de gestelde eisen is strafbaar en kan tot vervolging leiden, daar waar sprake is van een incident bij een ongekeurde installatie.

Yvio zorgt dat alle, in uw bedrijfspand aanwezige, installaties en voorzieningen voldoen aan de verplichtingen die de Wetgeving én uw verzekeraar hebben gesteld. Hiervoor voeren wij een gehele technische analyse uit op locatie, beheren uw dossier en actualiseren deze op basis van de voortdurende veranderende Wet- én regelgeving. Dit zorgt dat uw organisatie jaarlijks beschikt over alle noodzakelijke certificaten en keuringen, wat resulteert in structuur en zekerheid.

Voldoet uw pand aan alle verplichtingen? Wij zoeken het voor u uit!

Yvio speelt continu in op de veranderende wet- en regelgeving omtrent gebouwbeheer

YVIO biedt u een overzicht van de algemene norm-, wet- en regelgeving met betrekking tot gebouwbeheer. Naast de algemene wetgeving biedt YVIO inspecties en keuringen voor gebouw specifieke situaties.

Bekijk meer over de wet- en regelgeving