Voldoet uw pand aan alle verplichtingen?

Werkwijze

Van Zorg naar Zekerheid

De kans op brand, inbraak en andersoortige incidenten in een pand is relatief klein. Desondanks blijven de gevolgen bij de eerder genoemde incidenten enorm en besluit men zich in de meeste gevallen hiervoor te verzekeren. Het risico, wanneer het een keer fout gaat en de verzekering geen schadeclaim uitkeert, blijkt echter reëel.

Ondanks dat er een verzekering is afgesloten, voldoet 90% – 95% van de organisaties niet aan de wettelijke verplichtingen en de voorwaarden die door de verzekering zijn gesteld. Niet voldoen aan de verplichtingen die door de wetgeving en de verzekeraar zijn voorgeschreven, betekent niet verzekerd en vervalt het recht op schadevergoeding. De financiële problemen die hieruit ontstaan, kunnen tot het faillissement van de onderneming leiden. Om dit te voorkomen dienen gebouweigenaren en huurders extra maatregelen te nemen. Naast het bovenstaande zijn essentiële keuringen simpelweg verplicht gesteld vanuit de ARBO-wetgeving. Het niet voldoen aan de gestelde eisen is strafbaar en kan tot vervolging leiden, daar waar sprake is van een incident bij een ongekeurde installatie.

Om dit te voorkomen biedt Yvio het totale pakket aan keuringen, inspecties en diensten die zorgt dat (bedrijfs)panden gaan voldoen aan alle verplichtingen die door de wetgeving als de betreffende verzekeraar zijn gesteld. Wij stellen voor ieder pand een afzonderlijk rapport op, waaruit duidelijk wordt welke installaties en voorzieningen niet beschikken over de correcte documenten of certificaten. Naast dat Yvio de geconstateerde gebreken kan verzorgen, stellen wij voor iedere opdrachtgever een dossier op. In dit dossier worden alle uitgevoerde werkzaamheden omtrent het gebouwbeheer genoteerd.

De interne werkzaamheden omtrent het onderhoud van de bedrijfspanden nemen wij van onze opdrachtgevers over. Als spin in het web tussen gerechtigden, huurders, onderhoudsbedrijven en de verschillende verzekeraars ontzorgt Yvio haar opdrachtgevers en bieden wij structuur en zekerheid bij schade en controles.

Yvio speelt continu in op de veranderende wet- en regelgeving omtrent gebouwbeheer

YVIO biedt u een overzicht van de algemene norm-, wet- en regelgeving met betrekking tot gebouwbeheer. Naast de algemene wetgeving biedt YVIO inspecties en keuringen voor gebouw specifieke situaties.

Bekijk meer over de wet- en regelgeving